Вирішення корпоративних спорів Рівне. Адвокат з корпоративних спорів

Грамотне ведення бізнесу, що робить його економічно вигідним, є непростим завданням. Завжди існують ризики недобросовісних контрагентів, невиконуюча зобов’язання за договорами, перевірок з боку контролюючих органів, накладення штрафів та інше. Але, мабуть, одним з факторів, найбільш дестабілізуючих роботу компанії, є корпоративні конфлікти. Варто відзначити, що ризик виникнення корпоративного конфлікту, як правило, збільшується в успішних, прибуткових компаніях.

Корпоративні спори – це розбіжності, що виникають всередині господарського товариства, які стосуються відносин його учасників (власників, акціонерів), органів контролю та управління. Як правило, корпоративні конфлікти не відрізняються простотою, а вирішення корпоративних спорів у судовому порядку тягне за собою наслідки не тільки для їх безпосередніх учасників, а й для третіх осіб, зокрема суб’єктів державної реєстрації.

Слід враховувати, що спори в сфері корпоративних правовідносин відносяться до тієї категорії справ, які вимагають обов’язкового юридичного супроводу. В іншому випадку, учасник корпоративного конфлікту ризикує втратити бізнес.
Позитивне вирішення корпоративних конфліктів може бути досягнуто виключно із залученням кваліфікованого юриста з корпоративного права. У найбільш складних випадках, коли спори між засновниками (акціонерами) можуть бути переведені в кримінально-правову площину, із завданням найкраще впорається адвокат з корпоративних спорів.

Юридичні послуги з корпоративних спорів | Юридична консультація з корпоративних питань Рівне

Юридична компанія «РІВНЕ ЛІГАЛ» ще з моменту заснування компанії надає якісний юридичний супровід корпоративних спорів. Як показує практика, досудове врегулювання виниклого корпоративного спору, не дає очікуваного результату, тому рішення корпоративних суперечок, в основному, можливо тільки в судовому порядку. Спори в сфері корпоративних правовідносин в більшості випадків підвідомчі господарським судам України.

Юридична допомога у вирішенні корпоративних спорів полягає в консультуванні Клієнта з питань, які можуть виникнути напередодні корпоративного конфлікту, а також з питань вибору правильної правової позиції у вже виниклому суперечці. Часто Клієнти, яких спочатку цікавила виключно юридична консультація з корпоративних питань, після її отримання передають нашим юристам повний юридичний супровід корпоративного спору.

Юридичні послуги з корпоративних спорів складаються з наступних етапів:
• первинна консультація, ознайомлення з проблематикою;
• вироблення правової позиції, узгодження її з Клієнтом;
• складання позовної заяви / відзиву на позовну заяву;
• збір необхідних для супроводу спору документів (доказової бази);
• підготовка інших необхідних заяв та / або клопотань;
• представництво інтересів Клієнта в суді.

Крім комплексного супроводу спору, юрист з корпоративного права може надати кожну з перерахованих вище послуг окремо, а також підключитися на будь-якому з етапів судового процесу. Безумовно, найкращого результату можна досягти в тому випадку, коли корпоративний юрист ще до виникнення спору здійснював супровід справ компанії, що можливо в разі абонементного обслуговування Клієнта. Але навіть на етапі, коли стоїть завдання вирішити корпоративний спір, юрист з корпоративних питань, оцінивши шанси успішного результату справи, запропонує оптимальну стратегію для Клієнта. При цьому безпосередньо клієнтові не буде залучений в судовий процес, суперечки в суді будуть супроводжуватися за участю юриста нашої компанії. У деяких категоріях справ, коли існує ймовірність перетікання корпоративного спору в кримінальну площину, до справи може бути залучений адвокат з корпоративних спорів.

Види корпоративних спорів| Захист прав акціонерів | Оскарження рішень органів управління

Питання, що виникають корпоративні спори можна розділити на наступні категорії:
• спори про визнання недійсними рішень загальних зборів;
• спори про визнання недійсним статуту / окремих положень статуту;
• суперечки про виключення учасників з господарського товариства (спори про зміну складу засновників);
• оскарження рішень про зміну керівника (директора);
• спори про право на частку в статутному капіталі господарського товариства (визнання права власності на частку в статутному капіталі);
• суперечки про проведення аудиторських перевірок;
• визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав (цінних паперів, акцій);
• суперечки про надання інформації про діяльність господарського товариства;
• оскарження угод з порушенням повноважень;
• спори про визнання недійсними рішень наглядової ради господарського товариства;
• оскарження рішень органів управління господарського товариства;
• спори щодо порядку формування, відкликання, компетенції виконавчого органу господарського товариства;
• суперечки про виплату дивідендів, а також спори про виплату частки в статутному капіталі при виході зі складу учасників.

Оскарження рішень органів управління господарських товариств, в основному, проводиться за ініціативою учасника господарського товариства, який з тих чи інших причин не брав участі в загальних зборах і не згоден з прийнятими на ньому рішеннями. Відповідачем по даній категорії справ є юридична особа.

Оскарження рішень органів управління товариства відбувається з таких підстав:
• невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;
• порушення вимог закону та / або установчих документів при скликанні та проведенні загальних зборів;
• позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

При цьому, безумовно, не всі порушення, допущені при проведенні загальних зборів, можуть бути підставами для визнання рішень недійсними.

Захист від рейдерства (рейдерських атак) | Виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Виключення учасника з ТОВ є прерогативою вищого органу управління товариством. При цьому, суд не має права покладати на себе функції органів управління товариством. У тому випадку, коли подається позов про виключення учасника з товариства, суд тільки перевіряє обгрунтованість і законність прийняття рішення про виключення учасника.

Виключення зі складу учасників ТОВ оформляється рішенням загальних зборів, в якому повинні міститися обґрунтовані причини такого виключення і зазначено, які саме факти невиконання статутних обов’язків стали підставою для виключення учасника з товариства, в чому полягає систематичність невиконання учасником товариства своїх обов’язків, якими саме діями (бездіяльністю ) учасник перешкоджає досягненню цілей товариства. Відсутність відповідних відомостей у рішенні про виключення учасника з товариства може бути підставою для визнання зазначеного рішення недійсним за позовом такого учасника.

Представництво в господарському суді кваліфікованими юристами значно збільшить шанси неправомірно виключеного учасника відстояти свої права і бути відновленим в суспільстві.

Юридичні послуги з корпоративного права також необхідні у випадках, коли у суспільства виникає необхідність виключення учасника, невиконуюча зобов’язання. Примусове виключення учасника ТОВ є делікатною процедурою, при проведенні якої будь-яка помилка зведе «нанівець» всі зусилля учасників і дозволить виключеному учаснику відновитися в судовому порядку. Тому ще задовго до виникнення судового процесу для дотримання всіх формальних процедур і юридично грамотного оформлення документів варто звернутися до юристів з корпоративних питань, які знають всі тонкощі корпоративного законодавства.

Що стосується питання Клієнтів про те, як вийти зі складу учасників ТОВ, то, як правило, відповідь на нього лежить у позасудової площині. Відчуження частки іншим учасникам або третім особам дозволяє найбільш швидко вийти зі складу учасників господарського товариства. При цьому важливо не забувати про переважне право придбання частки учасника іншими учасниками цієї компанії.

Спори про виплату дивідендів | Забезпечення позову в корпоративних спорах

Спори про виплату дивідендів, в основному, відбуваються за позовом учасника господарського товариства, незгодного з порядком і обсягами розподілу прибутку господарського товариства.

При цьому, затвердження річних результатів діяльності юридичної особи, порядок розподілу прибутку, терміни і порядок виплати частки прибутку (дивідендів) належить до виключної компетенції загальних зборів. Тому слід враховувати, що суд має право прийняти рішення про стягнення дивідендів лише за наявності рішення загальних зборів учасників юридичної особи про направлення прибутку на виплату дивідендів, на підставі якого визначаються розмір належних позивачеві-учаснику дивідендів, терміни і порядок їх виплати.

Спори з приводу дивідендів в більшості випадків не можуть стосуватися прийняття господарським судом рішення щодо спрямування прибутку (частини прибутку) юридичної особи на виплату дивідендів, оскільки таке рішення виходить за межі компетенції господарського суду.

Особливістю корпоративних спорів є порядок забезпечення позову в корпоративних спорах. В окремих випадках заходи забезпечення можуть фактично заблокувати діяльність господарського товариства або в значній мірі обмежити її (заборона відчуження майна, укладення певних договорів інше).

Забезпечення позову в корпоративних спорах застосовується в тих випадках, коли невжиття заходів забезпечення може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Найбільш часто забезпечення позову в корпоративних спорах застосовується у випадках визнання недійсними рішень загальних зборів товариства, визначення частки учасника при його виході з товариства та інше.

При цьому, як було зазначено Вищим господарським судом України, оскарження рішень органів управління господарських товариств і застосування заходів забезпечення позову не повинно блокувати діяльність товариства. Так, зокрема судам заборонено виносити ухвали про накладення арешту на все майно підприємства. При цьому, суд вправі забезпечити позов шляхом заборони відчуження основних засобів, нерухомого майна та іншого майна товариства, чітко визначивши в постанові про забезпечення позову перелік майна, відчуження якого забороняється.

Юридичні послуги з корпоративних спорів | Вартість (ціна) і терміни

У більшості випадків, терміни вирішення корпоративних спорів складають від одного до чотирьох місяців в залежності від складності та категорії спору, активності учасників процесу і ряду інших чинників. В окремих випадках, цей термін може як збільшуватися, так і скорочуватися.

Для того, щоб замовити послугу, дізнатися, яка на сьогоднішній день вартість (ціна) представлення інтересів в господарському суді в Рівному і інших регіонах України, а також супроводу інших судових процедур, звертайтеся в нашу компанію за телефонами: (097) 42 47 506

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *